خانه  »  محصولات   »   سبد تک ردیف انگور

سبد تک ردیف انگور

جهت بسته بندی تک ردیف شکیل بازاری و سردخانه ای انگور استفاده می شود.

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک لحظه