خانه  »  محصولات   »   تک ردیف پایه 9 سانت با دیواره پنج سانت

تک ردیف پایه 9 سانت با دیواره پنج سانت

از خصوصیات ویژه این محصول ارتفاع پایه نه سانت یا پایه بلند می باشد که موجب عدم برخورد میوه با سبد بالایی میشود در عین حال که با دیواره پنج سانت این محصول باعث نشان دادن اندازه میوه که عموما مرکبات و سیب با چیدمان ۱۲ تایی می باشد، کوچکتر از سایز واقعی آن خواهد شد، البته لازم به ذکر است از این سبد میوه جهت بسته بندی دوردیف هلوانجیریدوردیف هلوانجیری نیز استفاده میشود که با توجه به دیواره پنج سانت و ستون نه سانتی بسیا شکیل خواهد شد سبدمیوه تک ردیف و دو ردیف

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک لحظه